Soukromí

Ochranu soukromí a osobních dat považujeme za velmi důležitou, proto se řídíme několika stěžejními pravidly:

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů provozovateli portálu TvojeLaska.cz

Provozovatelem internetového seznamovacího portálu TvojeLáska.cz je Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D., se sídlem v ulici Mládeže 1375/7, Praha 6 dostupné na internetové adrese www.tvojelaska.cz. Činnost provozovatele spočívá v poskytování komplexního balíčku služeb vedoucích ke zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem, příp. návazných a doplňkových služeb dle požadavků klientů.

 

Užíváním služeb seznamovacího portálu TvojeLaska.cz klient souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a citlivých údajů provozovateli v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, příp. dalších osobních údajů a údajů citlivé povahy v rozsahu v jakém sám klient uzná za vhodné (sám / sama a dobrovolně uvede údaje do osobnostního profilu seznamovacího portálu) (dále jen „Osobní a citlivé údaje”) k následujícím účelům:

 • shromažďování a spravování Osobních a citlivých údajů provozovatelem portálu TvojeLaska.cz za účelem evidence, pro vlastní obchodní činnost a v rozsahu povinnosti vést účetnictví;
 • poskytnutí Osobních a citlivých údajů dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí nabídky služeb provozovatele portálu TvojeLaska.cz (komunikace a ověřování klientů, odborné poradenství – psychologické poradenství, koučink a jiné, zpracování údajů, správa webového portálu apod.), tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti jako na provozovatele portálu TvojeLaska.cz, který je jejich správcem;
 • za účelem zasílání dalších materiálů a nových informací – newsletterů týkajících se pouze portálu TvojeLaska.cz, prostřednictvím-mailu;
 • za účelem používání souborů cookie (Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat
  a rozvíjet služby, které nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací z naší databáze. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače.).

 

Provozovatel portálu TvojeLaska.cz se zavazuje, že Osobní a citlivé údaje klienta nijak nezneužije a zabezpečí je proti zneužití a zcizení.

 • Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou
  a Společnost disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných Osobních
  a citlivých údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • Veškeré osoby přicházející do styku s Osobními a citlivými údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti;
 • Osobní údaje zpracovávají pouze pověření zaměstnanci provozovatele portálu TvojeLaska.cz
 • Provozovatel portálu TvojeLaska.cz osobní a citlivé údaje shromažďuje, zpracovává
  a uchovává převážně v elektronické, příp. také fyzické podobě, a to zejména
  v elektronických a dokumentačních databázích, do kterých má přístup jen omezený okruh osob (zaměstnanců) provozovatele, a to prostřednictvím uživatelských účtů.

 

Souhlasím s tím, že Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat od okamžiku mé registrace až do uplynutí 5 (pěti) let od ukončení poskytování služeb mé osobě provozovatelem portálu TvojeLaska.cz.

 

Souhlas a právo na odvolání

V případě použití osobních údajů, kdy zákon stanoví nezbytnost udělení souhlasu s takovým způsobem užití, bude klient požádán o svolení. Výsledný souhlas / nesouhlas bude zaveden do evidence provozovatele. V případě nesouhlasu s užitím osobních údajů bude s daty nakládáno v souladu s platnou legislativou. Klient portálu má právo již udělený souhlas odvolat nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů. Pro odvolání souhlasu nebo nesouhlasu s budoucím užitím osobních údajů postačí zaslání zprávy na následující kontaktní adresy:

Vítkovická 3276/2A, Ostrava – Moravská Ostrava

E-mail: info@tvojelaska.cz

 

Provozovatel portálu TvojeLaska.cz upozorňuje klienty, že v případě udělení nesouhlasu s užíváním některých typů osobních údajů a údajů citlivé povahy, může dojít k omezení využívání služeb portálu i doplňkových služeb. Na tuto skutečnost bude klient vždy upozorněn, příp. mu našim zaměstnancem bude doporučen nejvhodnější postup, jak situaci vyřešit.

 

Právo na poskytnutí informací, opravy a smazání dat

Klienti seznamovacího portálu TvojeLaska.cz mají  právo na informace o tom, jaké údaje o nich provozovatel portálu shromažďuje v databázi či jaké je konkrétní nastavení klientova osobního uživatelského účtu. Tyto informace může klient kdykoliv opravit nebo nechat vymazat. Provozovatel upozorňuje, že právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávání údajů. V případě dotazů prosím použijte následující kontaktní kanály (pro identifikaci uveďte své jméno, e-mailovou adresu a uživatelské jméno): Vítkovická 3276/2A, Ostrava – Moravská Ostrava, e-mail: info@tvojelaska.cz

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s právy a povinnostmi dle § 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb. a že jsem se seznámil s celým textem Souhlasu s osobními a citlivými údaji.

PŘIHLAŠTE SE NA SVŮJ ÚČET VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET

Vaše soukromí je pro nás důležité a nikdy neprodáme vaše informace.

 
×

 
×
ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ DETAILY?
×

Nahoru